آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ Note5 اندروید 5 6 7 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ Note5 اندروید 5 6 7 با روش بروز

Samsung Galaxy Note5 SM-N920, SM-N920T, SM-N920A, SM-N920I, SM-N920G, SM-N920F, SM-N920S, SM-N920L, SM-N920K, SM-N9200 اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با […]

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ View اندروید 5 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ View اندروید 5 با روش بروز

Samsung Galaxy View SM-T670, SM-T810, SM-T677A, SM-T677, SM-T677Y اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ Tab E 8.0 اندروید 5 6 7 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ Tab E 8.0 اندروید 5 6 7 با روش بروز

Samsung Galaxy Tab E SM-T377W, SM-T377, SM-T375, SM-T377P, SM-T377R, SM-T377A اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل […]

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ Tab A 7.0 (2016) اندروید 5 تمام باینری ها

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ Tab A 7.0 (2016) اندروید 5 تمام باینری ها

Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016 4G (T285) (T285) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به […]

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ Tab A 10.1 (2016) اندروید 6 7 8

آموزش برداشتن قفل frp تبلت سامسونگ Tab A 10.1 (2016) اندروید 6 7 8

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi SM-T585, SM-P580, SM-P585, SM-P585Y اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A9 Pro 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A9 Pro 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

Samsung Galaxy A9 Pro 2016 SM-A9100, SM-A910F, SM-A910F اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ C5 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ C5 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

Samsung Galaxy C5 (C5000) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با یک ترفنه ساده […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ C7 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ C7 2016 اندروید 6 7 8 با روش بروز

Samsung Galaxy C7 (C7000) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با یک ترفنه ساده […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J3 Pro اندروید 5 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J3 Pro اندروید 5 با روش بروز

Samsung Galaxy J3 Pro SM-J3119, SM-J3110, SM-J327, SM-J3119S اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با […]