فایل های مورد نیاز حذف FRP و دسترسی سریع به بخش های مختلف گوشی قفل شده

FRP Bypass APK 2022 Latest Google Account Remove

✔️Samsung✔️ lg ✔️Sony ✔️Huawei✔️ Xiaomi ✔️Oppo✔️ Lenovo✔️ Gplus


فایل های مورد نیاز حذف FRP اجرای سریع بخش های مهم گوشی

 با کلیک بر روی هریک از گزینه های زیر قسمت های گفته شده اجرا میشود
اجرای دستیار گوگل

فایل های مورد نیاز حذف FRP و اضافه کردن آدرس ایمیل به دستگاه

Download Google Account Manager 5 apk

Download Google Account Manager 6 apk

Download Google Account Manager 8 GAM apk

Download Google Account Manager 9 GAM apk

Download Google Account Manager 10 GAM apk

intent://com.google.android.googlequicksearchbox/#Intent;scheme=android-app;end ########

لینک دانلود نرم افزار های اختصاصی بدون تبلیغات و غیره


Magisk V24

Magisk v20

LG File Restor

shareit apk

shareit old apk

Shareit Pc