1. پسورد فایل پس از خرید به شما نمایش داده خواهد شد
2. وبسايت رومیک هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از فایل ها رو ندارد پس در انتخاب فایل مورد نیاز دقت فرماید
3. پشتیبان رومیک درقبال فایل های که از این سایت تهیه کردید پاسخگو خواهد بود


3.هزینه فایل بابت تهیه و نگهداری فایل می باشد نه خود فایل

4.پشتیبان رومیک تا حد امکان در استفاده از فایل های بصورت رایگان کمک خواهد کرد اما در قبال اشتباه در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد

مسئولیت ما

5. تضمین ارائه فایل خریداری شده

تضمین ارائه لینک جدید در صورت بروز مشکل در لینک دانلود