دانلود جدید ترین متد حذف گوشی سامسونگ 2015 تا 2021
دانلود رام و حذف frp گوشی های سامسونگ

لیست گوشی سری (A) از سال 2015 تا 2020

اسم گوشی مدل شماره ای نسخه اندرویدنسخه باینریسال تولیددانلود رامحذفFRP
A71SM-A7151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A51SM-A5151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A41SM-A4151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A31SM-A3151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A21SSM-A2171.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A21SM-A2151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A11SM-A1151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A01SM-A0151.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A01 CoreSM-A0131.0مهم نیست2020بزودیمشاهده
A90SM-A9081.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A80SM-A8051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A70SSM-A7071.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A70SM-A7051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A60SM-A6061.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A50SSM-A5071.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A50SM-A5051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A40SM-A4051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A30SSM-A3071.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A30SM-A3051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A20SM-A2071.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A20SSM-A2051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A20eSM-A2021.0مهم نیست2019بزودیبزودی
A10SSM-A1071.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A10SM-A1051.0مهم نیست2019بزودیمشاهده
A10eSM-A1021.0مهم نیست2019بزودیبزودی
A2 CoreSM-A2608.1.0مهم نیست2019 بزودیمشاهده
A9-2018SM-A9201.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
A8-2018SM-A530F9مهم نیست2018بزودیمشاهده
A7-2018SM-A7501.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
+A6SM-A6051.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
A6SM-A6001.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
A7-2017SM-A7208.0.0مهم نیست2017بزودیمشاهده
A5-2017SM-A5208.0.0مهم نیست2017بزودیمشاهده
A3-2017SM-A3208.0.0مهم نیست2017بزودیمشاهده
A9-2016SM-A9108.0.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
A8-2016SM-A8108.0.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
A7 2016SM-7.1.18.0.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
A5 2016SM-A5107.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
A3 2016SM-A3107.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
A8SM-A8006.0.1مهم نیست2015بزودیبزودی
A3SM-A3006.0.1مهم نیست2015بزودیبزودی
A5SM-A5006.0.1مهم نیست2015بزودیبزودی
A7SM-A7006.0.1مهم نیست2015بزودیبزودی

لیست گوشی سری (J) از سال 2015 تا 2020

اسم گوشیمدل شماره اینسخه اندرویدباینریسال تولیددانلود رامحذف frp
J8SM-J8101.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
+J6SM-J6101.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
J6SM-J6001.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
J4 CoreSM-J4108.1.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
+J4SM-J41510مهم نیست2018بزودیمشاهده
J4SM-J4001.0مهم نیست2018بزودیمشاهده
J2 CoreSM-J2608.1.1مهم نیست2018بزودیمشاهده
J2 Pro 2018SM-J2507.1.1مهم نیست2018بزودیمشاهده
J7 PROSM-J7309مهم نیست2017بزودیمشاهده
J5 PROSM-J5309مهم نیست2017بزودیمشاهده
J3 PROSM-J3309مهم نیست2017بزودیمشاهده
J3 PRIMESM-J3275.1.1مهم نیست2017بزودیمشاهده
J2 ProSM-J2507.1.1مهم نیست2017بزودیمشاهده
J7 PRIMESM-G6108.1.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
J7 2016SM-J7108.1.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
J5 PrimeSM-G5708.0.0مهم نیست2016بزودیمشاهده
J5 2016SM-J5107.1.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J3 2016SM-J3205.1.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J2 PrimeSM-G5326.0.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J2 2016SM-J2106.0.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J1 mini PrimeSM-J1066.0.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J1 miniSM-J1055.1.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J1 Ace neoSM-J1115.1.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J1 2016SM-J1205.0.1مهم نیست2016بزودیمشاهده
J1AceSM-J1104.4.4مهم نیست2016بزودی
J7SM-J7006.0.1مهم نیست2015بزودیمشاهده
J5SM-J5006.0.1مهم نیست2015بزودیمشاهده
J2SM-J2005.1.1مهم نیست2015بزودیمشاهده
J1SM-J1004.4.4مهم نیست2015بزودی

لیست گوشی سری (s) از سال 2015 تا 2020

اسم گوشیمدل شماره اینسخه اندرویدباینریسال تولیددانلود رامحذف frp
S20 FanSM-G7801.0مهم نیست2020
S20 UltraSCG031.0مهم نیست2020
+ S20 SC-52A1.0مهم نیست2020مشاهده
S20SC-51A1.0مهم نیست2020مشاهده
S10 LiteSM-G7701.0مهم نیست2020مشاهده
+ S10SM-G9751.0مهم نیست2019مشاهده
S10eSM-G9701.0مهم نیست2019
S10SM-G9731.0مهم نیست2019مشاهده
+ S9SM-G9651.0مهم نیست2018مشاهده
S9SM-G9601.0مهم نیست2018مشاهده
+ S8SM-G9559مهم نیست2017مشاهده
S8SM-G9509مهم نیست2017مشاهده
S7 EdgeSM-G9358.1.1مهم نیست2016مشاهده
S7SM-G9308.1.1مهم نیست2016مشاهده
+ S6 EdgeSM-G9287.0مهم نیست2016مشاهده
S6 EdgeSM-G9257.0مهم نیست2016مشاهده
S6SM-G9207.0مهم نیست2016مشاهده
 S5—–—–مهم نیست2013
S4—–—–مهم نیست2013
S3—–—–مهم نیست2013
S2—–—–مهم نیست2013
S—–—–مهم نیست2013

لیست گوشی سری (M) از سال 2019 تا 2020

اسم گوشیمدل شماره اینسخه اندرویدباینریسال تولیددانلود رامحذف FRP
M51SM-M5151.0مهم نیست2020مشاهده
M31SSM-M3171.0مهم نیست2020مشاهده
M31SM-M3151.0مهم نیست2020مشاهده
M21SM-M2151.0مهم نیست2020مشاهده
M11SM-M1151.0مهم نیست2020مشاهده
M01SSM-M0171.0مهم نیست2020مشاهده
M01SM-M0151.0مهم نیست2020مشاهده
M01 CoreSM-M0131.0مهم نیست2020بزودی
M40SM-M4051.0مهم نیست2019مشاهده
M30SSM-M3071.0مهم نیست2019مشاهده
M30SM-M3051.0مهم نیست2019مشاهده
M20SM-M2051.0مهم نیست2019مشاهده
M10SSM-M1071.0مهم نیست2019مشاهده
M10SM-M1051.0مهم نیست2019مشاهده

لیست گوشی سری (NOTE) از سال 2015 تا 2020

اسم گوشیمدل شماره اینسخه اندرویدباینریسال تولیددانلود رامحذف frp
Note 20 UltraSM-N9861.0مهم نیست2020
Note 20SM-N9801.0مهم نیست2020
Note 10 LiteSM-N7701.0مهم نیست2020
+ Note 10SM-N9751.0مهم نیست2020مشاهده
Note10SM-N9701.0مهم نیست2020مشاهده
Note 9SM-N9601.0مهم نیست2020مشاهده
Note fanSM-N9359مهم نیست2020
Note 7SM-N9306.0.1مهم نیست2020
Note 5SM-N9207.0مهم نیست2020
Note EdegSM-N9156.0.1مهم نیست2019
Note 4SM-N9106.0.1مهم نیست2019
Note 3 NeoSM-N750مهم نیست2019
Note 3SM-N900مهم نیست2019
Note IIGT-N7105مهم نیست2019
NoteGT-I9220مهم نیست2013