آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ J7 Prime اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ J7 Prime اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

Samsung Galaxy J7 Prime G610F G610F/DS G610F/DD G610M G610M/DS G610Y/DS اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل […]

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ J3 Prime اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ J3 Prime اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

Samsung Galaxy J3 Emerge SM-J327A, SM-J327, SM-J327T, SM-J327V, SM-J327P, SM-J327W, SM-J326AZ اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J3 2017 اندروید 7 8 9 تمام باینری ها

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J3 2017 اندروید 7 8 9 تمام باینری ها

Samsung Galaxy J3 2017 (J330F) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با یک ترفنه […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J2 Pro(2018) اندروید 7 8 تمام باینری ها

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ J2 Pro(2018) اندروید 7 8 تمام باینری ها

Samsung Galaxy J2 2018 – Grand Prime Pro (J250F) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی […]

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ A3 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ A3 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

Samsung Galaxy A3 2016 A310F A310F/DS A310M A310M/DS A310Y اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به […]

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ A5 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

آموزش حذف قطعی FRP سامسونگ A5 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

Samsung Galaxy A5 2016 SM-A5100, SM-A510F, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A510FD, SM-A5108, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510 اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید […]

آموزش حذف قطعی frp سامسونگ A7 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

آموزش حذف قطعی frp سامسونگ A7 2016 اندروید 5 6 7 تمام باینری ها

Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710F, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710FD, SM-A710Y, SM-A7100, SM-A710L, SM-A710K, SM-A7108 اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با […]

حذف قطعی FRP سامسونگ A9 2016 اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

حذف قطعی FRP سامسونگ A9 2016 اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

Samsung Galaxy A9 2016 SM-A900F, SM-A9000 اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با یک […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A3 (2017) اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A3 (2017) اندروید 6 7 8 تمام باینری ها

(A320Y) (A320FL) Samsung Galaxy A3 2017 (A320F) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با […]

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A5 2017 اندروید 6 7 8 با روش بروز

آموزش برداشتن قفل frp گوشی سامسونگ A5 2017 اندروید 6 7 8 با روش بروز

Samsung Galaxy A5 2017 (A520F) اگر با روش های معمول مانند بایپس از طریق تالک بک یا هنذفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در این مدل نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل به راحتی با یک ترفنه […]